Valberedningens förslag inför årsmöte i Yuppie Ski Club lördagen den 14e mars 2015

19 januari, 2015

Till styrelseledamöter föreslås:

Christoffer Haas (nyval)

Lykke Gregorsson Lundius (omval

Christian Hårding (omval)

Anders Bremmer (omval)

Anna Odenbrand Linder (omval)

 

Till ordförande föreslås Christoffer Haas.

Vidare föreslås att Peder Andréasson fungerar som suppleant till styrelsen.

Ledamöternas ansvarsområden enligt nedan:

Haas: Ordförande

Lykke: Medlemmar

Hårding: Träningar

Anna: Damsektionen

Bremmer: Träningsläger

 

Till internrevisor föreslås fortsatt Arvid Claeson.

Valberedningen vill passa på att rikta ett särskilt tack till avgående ledamoten Öystein Engebretsen. Valberedningen vill även rikta ett särskilt stort tack till avgående Commodoren Erik Bartholf, som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt utvecklat klubben under tre mycket framgångsrika år.

 

Stockholm den 12 januari 2015

//Valberedningen i Yuppie Ski Club