Valberedningens förslag inför årsmöte i Yuppie Ski Club lördagen den 8e mars 2014

06 februari, 2014

Till styrelseledamöter föreslås:

  • – Erik Bartholf
  • – Lykke Gregorsson Lundius
  • – Öystein Engebretsen
  • – Christian Hårding
  • – Anders Bremmer (nyval)
  • – Anna Odenbrand Linder (nyval)

Som ordförande föreslås Erik Bartholf. Vidare föreslås att Peder Andréasson fungerar som suppleant till styrelsen.

Ledamöternas ansvarsområden enligt nedan:

Bartholf: Ordförande
Lykke: Löpsektionen
Öystein: Racesektionen
Hårding: Träningar
Anna: Damsektionen
Bremmer: Träningsläger

Till internrevisor föreslås Arvid Claeson.

Valberedningen vill passa på att rikta ett särskilt tack till avgående ledamöterna Oscar Claeson och Patrik Johansson. Båda dessa har sedan klubbens grundande svarat för förtjänstfulla insatser och kommer även fortsättningsvis att fungera som vitala fundament i klubbens verksamhet.